Ida-Viru noor osale essekonkursil ja võida 60EUR või palju muu kingitusi!

ESSEEKONKURSS „Ida-Virumaa noorte roll ja mõju maakonnaelus"

Sillamäe Lastekaitse Ühing on alustanud uut projekti Ida-Virumaal pealkirjaga Co-management projekt, eesmärgiks on edendada dialoogi noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel ja motiveerida noori huvi tundma ja osalema omavalitsuste tegevuses ning luua uusi dialoogivorme, koostöös kolme kohaliku omavalitususte üksustega, hardusasutustega ja kohalike MTÜdega Vaivara ja Jõhvi vallas ning Kiviõli linnas.

  

Projekti raames kuulutab Sillamäe Lastekaitse Ühing ja partnerid välja loovkirjutamise konkursi teemal „Ida-Virumaa noorte roll ja mõju maakonnaelus“ kuhu on oodatud tööd noortelt vanuses 13-26 aastased (2-3 A4 lehte maksimum). I koht 60EUR, II koht 30EUR, III koht Toila SPA, Tallinki kinkekaarte. Tunnustust pälvivad ka teised märkimisväärsed osalejad raamatute ja muu autasude näol. Iga osaleja saab Tunnistuse! Töö esitada trükitult ja elektrooniliselt eesti, vene või inglise keeles konkurs at sscw dot ee või saata paberkandjal Infokeskus „Märka last!“ Viru 39a, Sillamäe, 40233 „Co-management projekt“.

 

Tähtaeg 10. veebruar 2012.

Projekti rahastab Koduanikuühiskonna Sihtkapital: