Lõplik Ümarlaud Ida-Virumaa Maavalitsuses 31.01.2012 III korrusel

Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhtimisel viime Jõhvis, Ida-Virumaa Maavalitsuses (Keskväljak 1) 31.01.2012 kell 12:00 - 15:00 (Maavalitsuse III korrus, väike saal) läbi Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud projekti "Co-management" ümarlaua.

 

Co-management projekti üheks peamiseks eesmärgiks "Ida-Virumaa co-managemendi strateegia 2012-2014", mille eesmärgiks omakorda on edendada noorte kaasatust ja koostööd noorte ja kohaliku omavalitsusüksuste vahel Ida-Virumaal. Kohalikul tasandil läbi viidavate ümarlaudade kaudu tehakse põhitöö strateegia loomisel mille sisu on üles ehitatud co-managemendi teooria ja metoodika edendamisele läbi kolme alateema:

1.    Noorte osaluskogud Ida-Virumaal

2.    Kohaliku omavalitsuse koostöö koolidega noorte aktiivsuse edendamise nimel (õpilasesindused, kooliressursid, huvijuhid jms.)

3.    MTÜde ja noorteühenduste kaasamine regionaalse arengu edendamisse.

Jõhvi ümarlauale kutsume omavalitsuste esindajad, kohalike koolide õpetajaid ja õpilasi ning noorte ja teiste ühenduste esindajad kes tegelevad noorte küsimustega. Olulise küsimusena soovime edendada eesti ja vene noorte koostööd kohaliku omavalitsusega Jõhvis ja vallas.

Kontakttelefonid: 55602993; 53417810

E-mail: co-management at sscw dot ee

 

Projekti rahastab Koduanikuühiskonna Sihtkapital: