Foorumi teema:  

Noortefoorumi toimub Kodanikuühiskonna Sihtkapitali  poolt toetatud projekti „Co-management“ raames ja selle sisu on üles ehitatud co-managemendi teooria ja metoodika edendamisele läbi kolme alateema:

  1. Noorte osaluskogud Ida-Virumaal
  2. Kohaliku omavalitsuse koostöö koolidega noorte aktiivsuse edendamise nimel
  3. MTÜde ja noorteühenduste kaasamine regionaalse arengu edendamisse.   

Ida-Virumaa Noortefoorumi otsese tulemusena (kaasates kogu programmi raames toimunud eeltöö) valmib ka nn „Ida-Virumaa co-managemendi strateegia", mille eesmärgiks on edendada noorte kaasatust ja koostööd noorte ja kohaliku omavalitsusüksuste vahel Ida-Virumaal.


Co-management on Euroopa Nõukogu poolt välja töötatud noorte otsustusprotsessi kaasamise süsteem, mis edendab ja julgustab noori ja vanemaid koos töötama ja vastutust jagama ühiskondlikes institutsioonides ja projektides ning näeb noori kui tänaseid, mitte homseid kodanikke

 

 

Olulised ressursid:

Enne tulekut palume tutvuda järgnevate materjalidega, et saaksite konverentsi tööprotsessis edukalt osaleda: http://co-management.sscw.ee/index.php?id=10627

 

Projekti rahastab Koduanikuühiskonna Sihtkapital: