17.02.2012 algusega kl 11:00 toimub Jõhvi Kontserdimajas (Pargi tn 40) Ida-Virumaa Noortefoorum alapealkirjaga „“Noored ja kohalik omavalitsus – teel koostöö poole“, mille eesmärgiks on edendada dialoogi ja koostööd noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel ja motiveerida noori huvi tundma enda ümber toimuvast ja osalema otsustusprotsessides.

Projekti rahastab Koduanikuühiskonna Sihtkapital: