Co-management Vaivara ümarlaud 17.01 kell 14.30 (Sillamäel Viru 39a)

Sillamäe Lastekaitse Ühing viib Sillamäel, „Märka last!“ keskuses läbi 17.01.2012 algusega kell 14:30, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud projekti „Co-management“ Vaivara ümarlaua.

Co-management projekti üheks peamiseks eesmärgiks „Ida-Virumaa co-managemendi strateegia 2012-2015", mille eesmärgiks omakorda on edendada noorte kaasatust ja koostööd noorte ja kohaliku omavalitsusüksuste vahel Ida-Virumaal. Kohalikul tasandil läbi viidavate ümarlaudade kaudu tehakse põhitöö strateegia loomisel mille sisu on üles ehitatud co-managemendi teooria ja metoodika edendamisele läbi kolme alateema:

  1. Noorte osaluskogud Ida-Virumaal
  2. Kohaliku omavalitsuse koostöö koolidega noorte aktiivsuse edendamise nimel (õpilasesindused, kooliressursid, huvijuhid jms.)
  3. MTÜde ja noorteühenduste kaasamine regionaalse arengu edendamisse.

Ümarlaual osalevad ümbruskonna kohalike omavalitsuste esindajad, projekti partnerkoolide õpetajad ja õpilased ning kutsutud külalised. Olulise küsimusena on arutluse all ka Vaivara noortevolikogu loomine.

Projekti rahastab Koduanikuühiskonna Sihtkapital: