26.05.2012

CO-MANAGEMENT: Teel koostööö poole...

Valminud on käsiraamat „Co-management: Teel koostöö poolel“!

21.05.2012

"Co-management: Teel koostöö poole" on Co-managemendi teooria ja metoodika laiemal käsitlusel põhinev käsiraamat, mis valmis Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt toetatud projekti "Co-management" raames ja sisaldab muu hulgas ülevaadet hetkeolukorrast Eestis ja Ida-Virumaal kaasa arvatud peamistest võimalustest noorel osaleda otsustusprotsessides, ning ka projekti raames välja töötatud strateegilistest lahendustest, mis avaldatud  eraldi dokumendina pealkirjaga „Co-management strateegia Ida-Virumaal 2012-2015. Raamat on võimalik tellida nii eesti keeles kui ka vene keeles.

Soovides tellida trükiversiooni pöördu 
 info@sscw.ee või telefoni teel 55602993, 53417810.

Teie Sillamäe Lastekaitse Ühing.

(Laadimiseks klikki pildile)

Co-management Ida-Virumaal – käsiraamat ja strateegia

19.03.2012

Kogu projekti „Co-amangament“ eeltöö tulemusena, kaasa arvatud Ida-Virumaa Noortefoorum 2012, on valminud „Ida-Virumaa Co-management strateegia 2012 – 2015“, mille sisu on üles ehitatud co-managemendi teooria ja metoodika kaudu ning sisaldab kolme alateemat:
1. Noorte osaluskogud Ida-Virumaal
2. Kohaliku omavalitsuse koostöö koolidega noorte aktiivsuse edendamise nimel (õpilasesindused, kooliressursid, huvijuhid jms.)
3. MTÜde ja noorteühenduste kaasamine regionaalse arengu edendamisse.

Strateegia on tehtud avalikuks lingil http://co-management.sscw.ee/index.php?id=10794 koos võimalusega kõigil huvilistel esitada põhjendatud parandusettepanekuid ja kommentaare. Tähtaeg esitamiseks on 17.04.2012 kas emaili teel co-management at sscw dot ee või esitades veebilehe kaudu.

Valminud strateegia põhjal on koostatud ja trükkimisel käsiraamat „Co-management Ida-Virumaal“ Sisu poolest on tegemist Co-managemendi teooriast ja metoodika laiema käsitlusega, hetkeolukorrast Eestis ja Ida-Virumaal kaasa arvatud peamistest võimalustest noorel osaleda otsustusprotsessides, ning ka projekti raames välja töötatud strateegilistest lahendustest, mis avaldatud  eraldi dokumendina pealkirjaga „Co-management strateegia Ida-Virumaal“. Elektrooniline variant raamatust avaldatakse lähinädalatel http://co-management.sscw.ee 

Lõppes Ida-Virumaa Noortefoorum 2012 "Noored ja kohalik omavalitsus – teel koostöö poole“

01.03.2012
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud Co-management projekti viimase suurüritusena toimus 17.02.2012 Jõhvi Kontserdimajas Ida-Virumaa Noortefoorum 2012 „“Noored ja kohalik omavalitsus – teel koostöö poole“. Üle kogu maakonna saabus foorumile ligi 300 osalejat, nende seas koolide õpetajaid ja õpilasi, kohaliku omavalitsuse ja kodanikuühenduste esindajaid üle kogu maakonna ja ka mujalt, eesmärgiga edendada dialoogi ja koostööd noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel ja motiveerida noori huvi tundma enda ümber toimuvast ja osalema otsustusprotsessides.

Esinejate hulgas olid oma valdkonna eksperdid, teiste seas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Urve Erikson, Liina Rüütel Eesti Noorteühenduste Liidust, Kiviõli Linnapea Dmitri Dmitrijev ja sõna said ka maakonna aktiivsed noored eesotsas Ida-Virumaa Noortekogu aseesimehe Evelina Nõmmega. Foorumi raames viidi läbi ka maailmakohviku meetodil põhinenud grupitöö, mille eesmärgiks oli luua konkreetsetest ettepanekutes koosnev osa projekti „co-management“ peamise lõppväljundina valmiva „Co-management Ida-Virumaal“ strateegia juurde, millest oli Foorumi alguseks koostatud juba tööversioon.
Foorumi raames viidi läbi ka maailmakohviku meetodil põhinenud grupitöö, mille eesmärgiks oli luua konkreetsetest ettepanekutes koosnev osa projekti „co-management“ peamise lõppväljundina valmiva „Co-management Ida-Virumaal“ strateegia juurde, millest oli Foorumi alguseks koostatud juba tööversioon. Strateegiadokumendi eesmärgiks oli kajastada võimalikku teed efektiivse ja kaasava noortepoliitikani maakonnas.
Strateegia lõppversioon avaldatakse projekti veebilehel http://co-management.sscw.ee.

Urve Erikson,
Ida-Virumaa Omvalitsuseste Liit

(Liina Rüütel Eesti Noorteühenduste Liit,
Kiviõli Linnapea Dmitri Dmitrijev - vasakul)
(Evelina Nõmme -paremal)
 

Lisainfo e-maili teel foorum2011 at sscw dot ee või telefoni teel 53417810, 55602993. 
Kogu info leiate ametlikul veebilehel http://co-management.sscw.ee

 

PRESSITEADE

17.02.2012

Co-management  - võrdse vastutuse nimel! 

Noorte osalus ühiskonnaelus on üha tähtsamaks muutuv teema ning välja on töötatud erinevaid meetodeid, et nad saaksid end kuuldavaks teha. Co-management on inglise sõna, mis otsetõlkes tähendab kaasjuhtimist ja on oma olemuselt Euroopa Nõukogu poolt välja töötatud noorte otsustusprotsessi kaasamise süsteem. Kohalikud omavalitsused ja maavalitsused on noortele kõige lähemal asuvad osalemise tasandid, mistõttu on neil ka suur roll noorte osaluses. Noori kaasates tagavad võimud olukorra, kus noored ainult ei kuule ega õpi demokraatiat ja kodanikuks olemist, vaid neil on reaalne võimalus tunda end ühiskonna täisväärtusliku liikmena.

 

Seetõttu viis Sillamäe Lastekaitse Ühing Ida-Virumaal läbi projekti pealkirjaga „Co-management projekt“, koostöös kolme kohaliku omavalitususte üksustega, haridusasutustega ja kohalike MTÜdega Vaivara ja Jõhvi vallas ning Kiviõli linnas. Co-management projekti eesmärgiks oli edendada dialoogi noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel ja motiveerida noori  huvi tundma ja osalema omavalitsuste tegevuses. Projekti rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja kaasrahastas Kiviõli Linnavalitsus.

  

Projekti viimase suurüritusena täna toimub 17.02.2012 Jõhvi Kontserdimajas Ida-Virumaa Noortefoorum 2012 „“Noored ja kohalik omavalitsus – teel koostöö poole“, Kaasame kohalike koolide õpetajaid ja õpilasi, kohaliku omavalitsuse ja kodanikuühenduste esindajaid üle kogu maakonna ja ka mujalt. Esinema on kutsutud oma valdkonna eksperdid, teiste seas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Urve Erikson, Liina Rüütel Eesti Noorteühenduste Liidust, Kiviõli Linnapea Dmitri Dmitrijev ja sõna saavad ka maakonna aktiivsed noored. Foorumi raames valmib ka lõplik strateegia, mille kaudu soovime anda ka kokkutulnud noortele inspiratsiooni oma noortevolikogu loomiseks.


Lisaks toimusid tegevused sellel suunal, et omavalitsuste esindajatega koostöös luua strateegiadokument, mis kajastaks võimalikku teed efektiivse ja kaasava noortepoliitikani maakonnas, ning noorte osaluse parandamiseni, noorte algatuste mõju tugevdamiseni ja noortele suunatud tegevuste efektiivsuse parandamiseni. Otsida optimaalsemaid dialoogivorme ja parimaid koostööpraktikaid ning luua tee efektiive praktilise koostööni. Tänaseks on valminud tööversioon, mis on leiav lingil http://co-management.sscw.ee/index.php?id=10707
 

Koostaja:
Taisi Valdlo
Sillamäe Lastekaitse Ühing
info at sscw dot ee, 53417810

http://co-management.sscw.ee

13.02.2012 - VASTUVÕETUD OSALEJAD JA TRANSPORT JÕHVINI!

10.02.2012 - Ida-Virumaa Noortefoorum 2012 - REGISTREERIMINE ON LÕPETATUD!

09.01.2012 - Ida-Virumaa Noortefoorum 2012 "Noored ja KOV – teel koostöö poole!"

08.01.2012 - Ida-Viru noor osale essekonkursil ja võida 60EUR või palju muu kingitusi!

08.01.2012 - Lõplik Ümarlaud Ida-Virumaa Maavalitsuses 31.01.2012 III korrusel

07.01.2012 - Co-management Vaivara ümarlaud 17.01 kell 14.30 (Sillamäel Viru 39a)


Arhiiv

Noortefoorumi toetavad:Ametlik Toitlustaja:
Kuld toetaja: Tallink GruppToila Spa HotellBalbiino
Ametlik transpordi teenindaja:
Meedia toetaja:
 Ida-Virumaa Omvalitsuste Liit 
Eesti Noorteühenduste Liit

Lastekaitse Liit

Projekti rahastab Koduanikuühiskonna Sihtkapital: