Ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks.

-      Kutsutud parimad osalejad seminaridest ja kaasatud võimalikult palju erinevaid noorteüksusi, koolidest, MTÜdest - noortekeskusteni.

-       Aitab kaasa ka projekti üldideede ja eesmärkide laiemale levikule ühiskonnas, kuna aitab saavutada suuremat meediatähelepanu.

-      Co-managemendi strateegia esmaesitlus.

-      Foorum toimub kahes keeles, eesti ja vene.

 

Projekti rahastab Koduanikuühiskonna Sihtkapital: