Eesmärgiks viia läbi fokusseeritud paneeldiskussioon koostöövõimaluste ja olulisemate noori puudutavate teemade ümber, nagu hariduse rahastamine, vaba aja võimalused, noorte kaasatus poliitikas, noorte tööpuudus ja teised.

-       Koos kohalike koolinoorte ja noorteorganisatsioonide ja kohalike omavalitsuste esindajatega ning ka kodanikuhariduse ja osaluse ekspertidega.

-       Neile lisanduvad aktiivsemad noored seminaridest ja dialoogi sessioonidest.

-       Üks ümarlaud toimub igas kaasatus piirkonnas.

-       Ümarlaudade jooksul toimub „Co-managmenti strateegia“ väljatöötamise põhitöö, esitatakse ettepanekuid ja pannakse paika võimalikke lahendusi

Projekti rahastab Koduanikuühiskonna Sihtkapital: