Eesmärgiks tuua kohaliku omavalitsuse esindajad noortele lähemale ja anda noortele võimalus esitada küsimusi ja avaldada arvamust kohaliku omavalitsuse töö ja tegevuste kohta ning edendada dialoogi traditsiooni, et kohaliku omavalitsuse esindajad näeksid noori kui võrdväärseid partnereid kelle arvamusega peab arvestama.

-       Kokku viiakse läbi 3 dialoogisessiooni, kuhu on kutsutud on mitmete koolide ja noorteorganisatsioonide noored

Projekti rahastab Koduanikuühiskonna Sihtkapital: