Toimub töö koolinoortega, et tõsta teadlikkust nende võimalustest ja kaasata nad toimuvasse protsessi.

-       Kaasatud 7 kooli+ noorte organisatsioonide esindajad,

-       Igas seminaris osaleb 30-40 inimest.

-       Paralleelselt nii informatiivne kui praktiline funktsioon. Jagatakse teoreetilist informatsiooni kohaliku omavalitsuse olemuse ja tegevuse kohta ning viiakse läbi rollimängul põhinevad harjutused, et luua uusi praktilisi oskusi ja läbi mängida spetsiifilisi olukordi, mis tulevad hiljem igapäevaelus kasuks

Projekti rahastab Koduanikuühiskonna Sihtkapital: