Co-management, mida eesti keeles võib tõlkida kui koosjuhtimist, on Euroopa Nõukogu poolt välja töötatud noorte otsustusprotsessi kaasamise süsteem, mis edendab ja julgustab noori ja vanemaid koos töötama ja vastutust jagama ühiskondlikes institutsioonides ja projektides ning näeb noori kui tänaseid, mitte homseid kodanikke.

Noored õige toetuse ja teadmistega suudavad kanda vastutust ja panustada ühiskonda palju suuremal määral kui siiani arvatud. Noored on tehnoloogiliselt oskuslikumad ja teavad, mis toimib nendevanustele, mida vanemad saavad kaasata efektiivsete poliitikate väljakujundamisse ning noorte kaasamine aitab ka tagada, et noored ka jälgivad loodud poliitikaid. Noortele pakub see metoodika võimalust õppida professionaalsetelt institutsioonidelt, mõelda mida saaks teha teistmoodi ja paremini ning jagada vastutust edu ja ebaedu eest. Põhirõhk on võrdsusel ja võrdsel vastutusel. 

Euroopa Nõukogu co-management lehekülg:
http://www.coe.int/t/dg4/youth/coe_youth/co_management_en.asp

 

Projekti rahastab Koduanikuühiskonna Sihtkapital: